VAN AANVRAAG TOT JE NIEUWE THUIS

Wenst u een afspraak of meer informatie?

 • Toermalien en dagverzorgingscentrum 't Kosenhuisje:

U kan de dienst onthaal hiervoor dagelijks telefonisch contacteren van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.00 u op het nummer 089 57 35 02 of 089 57 35 06 of  per mail info@zoggenk.be.

 • Mandana:

U kan de dienst onthaal hiervoor dagelijks telefonisch contacteren van 9.00 u tot 12.30 u op het nummer 089 57 30 54 of 089 57 30 56 of per mail info@zoggenk.be.

Een bezoek brengen?

 • Toermalien en dagverzorgingscentrum 't Kosenhuisje:

Iedere laatste woensdag van de maand om 14.00u geven wij een rondleiding in ons woonzorgcentrum. Gelieve hiervoor op voorhand in te schrijven op volgend nummer: 089 57 35 00 of per mail info@zoggenk.be

 • Mandana:

Enkel op afspraak. U kan de dienst onthaal hiervoor dagelijks telefonisch contacteren van 9.00 u tot 12.30 u op het nummer 089 57 30 54 of 089 57 30 56 of per mail info@zoggenk.be.

Wat hebben we nodig voor een inschrijving in ons woonzorgcentrum?

1. Persoonlijke gegevens van de kandidaat bewoner     (klik hier voor het intakedossier)

Deze documenten kunnen door de persoon zelf of de familie ingevuld en ondertekend worden.

 • Intakedossier
 • Verklaring contactpersoon
 • Verklaring zaakgelastigde
 • Aanwijzing vertegenwoordiger
 • Verklaring maandelijks inkomen

2. Medische gegevens en verpleegkundige evaluatieschaal     (klik hier voor het medisch dossier)

Het medisch document en de verpleegkundige evaluatieschaal dienen ingevuld en ondertekend te worden door de huisarts. Indien er thuisverpleging komt dan mogen zij de verpleegkundige evaluatieschaal invullen en ondertekenen.

Wat gebeurt er na ontvangst van het inschrijvingsdossier?

 • Bij ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsdossier, kunnen we zien op welke wachtlijst we de kandidaat bewoner plaatsen. Dit gebeurt aan de hand van de verpleegkundige evaluatieschaal.
 • De datum van ontvangst van het inschrijvingsdossier wordt op de 2de plaats gebruikt om de kandidaat bewoner op de wachtlijst te plaatsen.

Naargelang de wens van de kandidaat-bewoner, kunnen we hem/haar actief* of non-actief* op de wachtlijst plaatsen.

         * Actief wil zeggen dat wij contact opnemen als de kandidaat bewoner aan de beurt is voor een opname in ons woonzorgcentrum.

         * Non-actief wil zeggen dat we wachten op een teken van de familie, die ons ten gepaste tijde doorgeeft dat de nood hoog is voor een opname.

Vóór de opname vragen wij een nieuwe verpleegkundige evaluatieschaal. Dit om te zien of de kandidaat bewoner op de juiste afdeling zal terechtkomen. Indien deze zwaarder is dan de vorige dan bestaat de mogelijkheid dat de persoon wijzigt van wachtlijst.